İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Isı Dalgaları: Geotıp Sağlık Sonuçlarını Nasıl İyileştirebilir?

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, hava modellerinde ve ortalama sıcaklıklarda uzun vadeli ve büyük ölçekli değişimler olarak tanımlanır. Bu tür geçişler, volkanik faaliyetler veya Güneş’teki değişimler sonucunda doğal olarak meydana gelebilse de, son 200 yıldaki insan faaliyetlerinin önemli etkileri olmuştur. Bunun başlıca nedeni kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıtların yakılmasıdır. Sonuç olarak, Dünya şu anda 100-150 yıl öncesine göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcak ve son on yıl (2011-2022) kaydedilen en sıcak yıldı. Bu, yükselen deniz seviyeleri, yoğun kuraklıklar, su kıtlığı ve azalan biyoçeşitlilik (canlı organizmaların çeşitliliği) gibi çevresel etkilere neden oluyor, bu da iklim değişikliğini gıda ve diğer kaynakların mevcudiyetini etkilediği için ekonomik bir sorun haline getiriyor.

İklim Değişikliği Sağlığımızı Nasıl Etkiler?

İklim değişikliği insan sağlığını birçok yönden etkileyebilir. Artan stres ve kaygı yoluyla ruh sağlığını etkileyebilir ve aşırı hava olayları önemli travmalara neden olabilir. Yükselen deniz seviyeleri ve artan sel sıklığı, insanların yerlerinden olmasına yol açabilir ve su kaynaklarının kirlenme olasılığını artırarak hastalıkların yayılmasını artırabilir. Artan kuraklık, gıda üretimini ve su arzını azaltabilir ve ısınan bir iklim ayrıca, özellikle bu böceklerin sayısının daha önce düşük olduğu bölgelerde, keneler ve sivrisinekler (her ikisi de hastalık yayabilir) gibi ısıran böceklerin sayısını da etkiler. Sıcak hava dalgaları gibi aşırı iklim olayları da daha yaygın hale geldi ve daha uzun sürüyor, sağlık sistemlerine ağır bir yük getiriyor.

Isı Dalgalarının Sağlık Etkileri Nelerdir?

Sıcak hava dalgalarının ölüm oranlarında ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan insan sayısında artışa neden olduğu biliniyor. 2003 yılında Avrupa’da bir sıcak hava dalgası sırasında, 70.000’den fazla fazla ölüm (o zaman diliminde beklenen sayının üzerinde olan ölüm sayısı) rapor edildi. Aşırı ısı kalp, akciğerler ve beyin üzerindeki baskıyı artırarak solunum (solunum sistemi ile ilgili), serebrovasküler (beyin ve kan damarları ile ilgili) veya kardiyovasküler (kalp ve kan damarları ile ilgili) nedeniyle ölüm riskini artırır. ) sorunlar.

Bir Sıcak Hava Dalgası Sırasında En Çok Kim Risk Altındadır?

Önceden sağlık sorunları olan kişiler, özellikle kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ve yaşlılar özellikle risk altındadır. Son 20 yılda, ısıya bağlı nedenlerden ölen yaşlı insanların oranı önemli ölçüde artmıştır. 1 yaşın altındaki çocukların, açık havada el işi yapan ve kronik böbrek hastalığı riskinin arttığı bildirilen kişiler gibi, ısı ve dehidrasyonun etkilerinden etkilenme olasılığı yüksektir. Ayrıca, yalnız yaşayan, sosyoekonomik olarak daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan (bu, ekonomik, sosyal veya maddi kaynaklara ve fırsatlara daha az erişim veya bunlar üzerindeki kontrol olarak tanımlanır) veya şehir merkezleri gibi kentsel ortamlarda yaşayan insanların artan risk

Bu Çalışma Neyi Araştırdı?

Sıcak hava dalgalarının neden olduğu zorluklarla başa çıkabilmek için sağlık sistemlerinin, en fazla risk altında olanların bir sıcak hava dalgası sırasında ihtiyaç duydukları desteğe erişebilmelerini sağlayacak planlar geliştirebilmesi gerekir. Coğrafi bilgi sistemlerindeki gelişmelerin, hastalıkların nasıl dağıldığını haritalandırmada ve herhangi bir küme veya eğilimi belirlemede yararlı olduğu gösterilmiştir. Verileri ve tıbbi tesislerin mevcudiyetini analiz ederken çevresel ve sosyoekonomik faktörleri de dikkate alabilirler. Bu araştırma alanı “geometıp” olarak adlandırılmaktadır.

Geotıp Nedir ve Sağlık Sonuçlarını Nasıl İyileştirebilir?

Geotıp, sağlığın tesadüfen gelmediği fikrine dayanmaktadır. Bunun yerine çevremizdeki faktörlerin sağlığımız üzerinde etkisi vardır, bu da şu anda ve geçmişte yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerin sağlık durumumuzu etkilediği anlamına gelir. Geomedicine, bir kişinin sağlık durumunu kişinin adresi gibi coğrafi faktörlere bağlayarak, sağlık ekiplerinin teşhis koymasına ve riski daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabilecek sağlık verileri sağlayabilir.

Yazarlar Neyi Araştırdı?

Bu çalışmada yazarlar, jeomedikal analizde kullanılan coğrafi bilgi ölçeğinin sonuçları nasıl etkilediğini araştırmak için “coğrafi kodlama” adı verilen bir yaklaşım kullanmışlardır. Coğrafi kodlama, bir konuma karşılık gelen, genellikle enlem ve boylamı temel alan bir dizi coğrafi koordinat tanımlamayı içerir. Yazarlar, mahalleler veya semtler gibi daha geniş alanlardan ziyade belirli bir sokağı belirtebilen coğrafi kodlara göre verilerin analiz edilmesinin, bu alanlarda halk sağlığı hakkında daha doğru bilgiler sağladığını savunuyorlar. Bu, yerel makamların kaynakları daha fazla ihtiyaç duyulan alanlara önceliklendirebileceği anlamına gelir.

Yazarlar yaptıkları çalışmada, 2014 ile 2017 yılları arasında Portekiz’deki yaşlı insanlar arasında kalp ve solunum sorunlarıyla bağlantılı ısıya bağlı ölümlere ilişkin verileri analiz ettiler. Her kayıt, ölen kişinin ev numarası, posta kodu ve yeri hakkında bilgiler içeriyordu. , bu da coğrafi olarak kodlanmasını sağladı. Coğrafi kodlandıktan sonra, dahil edilen kişilerin verilerinin gizliliğini korumak için veriler mahalle düzeyine genelleştirildi.

Sonuçlar, düşük kardiyorespiratuar ölüm oranlarına sahip bazı mahallelerin yüksek oranlara sahip mahallelerde yer aldığını, buna karşın ölüm oranlarının yüksek olduğu mahallelerin düşük oranlı mahallelerde yer aldığını gösterdi. Yazarlar bu nedenle analizleri birkaç farklı ölçekte gerçekleştirmenin önemini vurgulamakta ve daha küçük idari alanlar tarafından yapılan analizlerin tercih edilebilir olduğuna dikkat çekmektedir. Kişiselleştirilmiş tıbbın sağlıkta devrim yaratma potansiyeline sahip olması gibi, verileri mahallelere göre analiz etmek de öyle.

Bununla birlikte, yazarlar, yetkililerin iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara karşı “hassasiyeti minimumda tutmak ve sağlık ve şehir planlamasının dayanıklılığını artırmak” için çok sektörlü yanıtlar geliştirmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Sağlık bilgi sistemlerini iyileştirerek, sağlık çıktılarının izlenmesinin, kentsel alanlarda mekansal planlamanın ve sağlık kaynaklarının yönetiminin doğruluğunun iyileştirilmesi mümkündür.

İçeriği Oyla! post

Yorum yapın