Hamilelik ve Doğum Sırasında Kan Sorunlarını Önleme ve Tedavi Etme

Ana Fikir Nedir?

Bir kişi acil olmayan büyük bir ameliyat geçirdiğinde, olağandışı pıhtılaşma veya çok fazla kanama gibi mevcut veya yeni kan sorunları yaşamı tehdit edebilir. Bununla birlikte, kan sorunları genellikle ameliyattan önce tespit edilebilir ve tıbbi ekip bir komplikasyonu önlemek veya gidermek için tedavi planlayabilir. Bu süreç “hasta kan yönetimi” (PBM) olarak bilinir. PBM süreci ameliyat için başarıyla kullanılmıştır ve şimdi hamilelik ve doğum gibi diğer tıbbi bakım alanlarına uygulanmaktadır. Dergide yayınlanan “Hasta Kan Yönetimi Gebelikte” açık erişimli derleme makalesinin yazarları Transfüzyon Tıbbı ve Hemoterapigebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde görülen kan sorunlarına yönelik tedavi protokollerini gözden geçirmeyi ve açıklamayı amaçlamıştır.

Başka Ne Öğrenebilirsin?

Yazarlar gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem bağlamında yazarlar. Ancak açıklamaları, nedenleri ve tedavileri benzer olabileceğinden, bu bağlamın dışındaki kan sorunlarını anlamanıza yardımcı olabilir.

Hasta Kan Yönetimi Gebelik ve Doğumla Neden İlgili?

Gebe kadınların %40 kadarında anemi ve demir eksikliği gibi kan sorunları görülür. Bu, annenin kendini iyi hissetmemesine ve ciddi gebelik komplikasyonlarına yol açabilir. Ayrıca hem anneler hem de bebekler için kötü doğum sonrası sağlıkla bağlantılıdır.

Doğum sırasında ve sonrasında meydana gelen şiddetli kanamalara doğum sonu kanama (PPH) denir. Yaşamı tehdit eden bu acil durum, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde doğuma bağlı ölümlerin üçte birinden sorumludur. Hayatta kalan kadınlar kalıcı üreme engeline sahip olabilir. Ayrıca, risk altındaki annelerin sayısı artmaya devam ediyor (sezaryen kullanımının artması, doğurganlık tedavisinin etkileri ve annelerin yaşının artması gibi nedenlerle).

Gebelikte ve Doğumda Hasta Kan Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

PBM multidisipliner ve bireyselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımıdır:

  • İlk olarak, riskli anneler için erken gebelikte anemi ve demir eksikliğinin erken taranması ve tedavisi gerçekleşir.
  • İkinci olarak doğum sırasında kan kaybını en aza indirecek adımlar atılır.
  • Üçüncüsü, beklenen veya beklenmedik yüksek kan kaybı durumunda, donör veya annenin kurtarılmış kanından kan transfüzyonu kullanılabilir.

Demir Eksikliği Kansızlığı Nedir ve Hamile Bir Kadın Nasıl Tedavi Edilir?

Hamilelikte anemi, yeterli kırmızı kan hücresinin veya kırmızı kan hücrelerinin içinde yeterli hemoglobin bulunmadığı bir kan durumudur. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin içinde düzgün çalışmalarına yardımcı olan bir proteindir. Hamilelik sırasında ve sonrasında aneminin önde gelen nedeni demir eksikliğidir.

Demir eksikliği anemisi olan hamile bir kadın yorgunluk, halsizlik veya baş dönmesi yaşayabilir. Aynı zamanda termoregülasyon, bağışıklık fonksiyonu, nörolojik fonksiyon ve enzimatik fonksiyonu da etkiler, bu nedenle bir kadını hamilelik ve doğum sırasında komplikasyon riski altına sokabilir. Ek olarak, doğmamış bebeğin büyümesini ve gelişimini etkileyebilir.

Demir seviyeleri bir kan testi ile test edilebilir. Yazarlar hamile kadınlar için beklenen test sonuçlarını tartıştılar (hamile olmayan kadınlardan farklı). Ayrıca hamilelik için güvenli olan aşağıdaki tedavi seçeneklerini de bildirdiler:

  • Demir tabletleri, hafif ila orta dereceli demir eksikliği anemisi için altın standarttır, ancak tam sonuçlar için birkaç hafta gerekir. Ne yazık ki, gastrointestinal yan etkiler olabilir. Ancak, tabletleri gün aşırı alarak bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.
  • Tabletler yardımcı olmazsa, ikinci trimesterden sonra intravenöz damla ile demir verilebilir. Bu aynı zamanda hızlı normalleşme gerektiren anemi için bir seçenektir.
  • Üçüncü bir seçenek, rekombinant eritropoietin (rhEPO) vermektir. Bu ilaç kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Bununla birlikte, çalışabilmesi için kanda yeterli miktarda demir bulunması gerekir; bu nedenle genellikle bir demir damlasının yanında verilir (yukarıya bakın). Bu kombinasyon, şiddetli anemi için veya bir kadın kan nakli almak istemediğinde en iyi tedavi olabilir.

Hamilelik ve Doğum Sırasında Kan Kaybı Nasıl En Aza İndirilebilir?

Doğum sırasında ve sonrasında bir miktar kanama ve kan kaybı normaldir. Ancak çok fazlası (500 ml’den fazla) doğum sonu kanama (PPK) olarak sınıflandırılır ve yaşamı tehdit edici olabilir. Doğum sonu kanamanın önde gelen dört nedeni vardır: rahim atonisi, travma, plasenta bozuklukları ve kan pıhtılaşma kusurları. Bunlar dört T olarak bilinir: ton, travma, doku ve trombin. Birden fazla neden bir arada olabilir ve tedavi aynı anda birkaç nedeni de ele alır.

Yazarlar kanamayı azaltmak için ilaçları, doğum tekniklerini, cerrahi seçenekleri ve teşhis testlerini listeler. Her şeyi ayrıntılı olarak açıklayamasalar da, bir dizi tedavi protokolünü izleyerek birlikte çalışan profesyonellerin önemini vurguluyorlar. Yazarlar, traneksamik asit (TXA) ilacının doğum sonu kanamadan ölen kadın sayısını önemli ölçüde azalttığının belirlendiği yüksek kaliteli bir araştırma çalışmasının altını çiziyor. Bu, kanama başlar başlamaz ve daha sonraki aşamalarda planlanmış bir protokole göre verilir. Ayrıca, bazı hızlı sonuç veren kan testlerinin kullanımının daha iyi sonuçlarla nasıl bağlantılı olduğunu da bildiriyorlar, çünkü bunlar bireyselleştirilmiş tedaviyi mümkün kılıyor.

Kan Transfüzyonu Nedir?

Bir kişi çok fazla kan kaybederse, kanlarının değiştirilmesi gerekebilir. Bir allojenik kan transfüzyonu, bir donörden alınan kanı kullanır. Otolog kan transfüzyonu, hastanın kendi kanını kullanır ve hücre kurtarma olarak bilinir. Yazarlar hücre kurtarmanın doğum ve özellikle sezaryen doğum bağlamında kullanımını bildirmektedir. Kanı amniyotik sıvıdan süzmek gibi adımlar gerçekleştirildiği sürece hücre kurtarmayı güvenli bir seçenek olarak tanımlayan güvenlik incelemelerini açıklarlar. Hücre kurtarma ayrıca doğumdan sonra daha sağlıklı anneler ve daha kısa hastanede kalış süresi sağlar.

Eve Dönüş Mesajı

Hamilelik ve doğum, kanda normal değişikliklerle sonuçlanır. Demir eksikliği anemisi potansiyel olarak ciddi olmasına rağmen genellikle tabletlerle kolayca tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bazen kan değişiklikleri bir anne veya bebeği yüksek komplikasyon riski altına sokabilir. Bir kadın hamileliğin erken döneminde yüksek riskli olarak değerlendirilirse, sağlık hizmeti sağlayıcıları bir önleme ve tedavi protokolü izleyebilir. İlaç tedavisi, doğum teknikleri, cerrahi teknikler ve kan tahlilleri başta olmak üzere anne ve bebeğe bireyselleştirilebilen birçok tedavi seçeneği vardır. Tüm bu önleme ve tedavi seçeneklerini birlikte, işbirlikçi ve bireyselleştirilmiş bir şekilde kullanmak, annelere ve bebeklere hayatta kalma ve doğum sonrası optimal sağlık için en iyi şansı verir.

Not: Bu makalenin yazarları, ilaç firmalarından alınan hibeler, araştırma desteği, danışmanlık ücretleri, ders ücretleri vb. Çıkar çatışması olarak algılanabilecek bir durum olması durumunda yazarların bunu beyan etmesi normaldir.

İçeriği Oyla! post

Yorum yapın